Garantija 2017-12-03T00:11:39+00:00

Garantija

 1. Interneta veikalā just4kids.lv piedāvātām precēm tiek nodrošināta ražotāja rūpnīcas garantija.
 2. Ražotāja noteiktais garantijas termiņš precēm ir atšķirīgs, tas meklējams instrukcijā vai pie preces apraksta.
 3. Gadījumos, kad ražotājs kādai precei būs noteicis garantijas termiņu, kas īsāks par diviem gadiem, patērētājs ir tiesīgs divu gadu laikā no pirkuma brīža iesniegt prasību par preces neatbilstību līguma noteikumiem.
 4. Ražotāja garantijas nosacījumi nav spēkā pret bojājumiem, kas radušies pircēja vai lietotāja vainas (neuzmanības) dēļ un tie ir:
  1. Prece nav pareizi lietota tai paredzētajām vajadzībām un nav ekspluatēta tā, kā tas ir norādīts preces lietošanas instrukcijā;
  2. Mehāniski bojājumi, triecieni, skrāpējumi, salauztas konstrukcijas, saplaisājis ekrāns, ieliets ūdens tam neparedzētajās vietās, nepareiziem līdzekļiem kopta prece, ja precē ir atrasti nepiederoši priekšmeti;
  3. Ja bojājums radies sadzīves un ārējo faktoru dēļ, piemēram, saules, lietus, sniega iespaidā, kvēpi, dūmi, putekļi, mitrums, ir pieļauta kukaiņu iekļūšana izstrādājumu iekšienē vai kādas citas pēdas, kas liecina par nepareizu preces ekspluatāciju;
  4. Ja redzamas nekvalificēta remonta pēdas, izmantotas neatbilstošas rezerves daļas un turklāt tas ir izraisījis arī šīs preces bojājumus;
  5. Dabiska elementu nolietojuma gadījumos;
  6. Garantija netiek piemērota baterijām, izstrādājuma piederumiem vai daļām, tādiem, kā sukas, spuldzes, drošinātāji; stikla, papīra daļas; ar roku kustināmas plastmasas detaļas, kuru nolietošanās ir normāla parādība, aksesuāriem, kuri ietilpst izstrādājuma komplektācijā (barošanas elementi, antena, tālvadības pults, u.tt.);
  7. Garantija nedarbojas, ja radušies bojājumi nepareizas preces uzglabāšanas, transportēšanas rezultātā, ja klients nav pildījis lietošanas pamācībā minētās prasības vai lietojis profesionālos nolūkos, kā arī, tiek konstatēts nepareizas pieslēgšanas vai uzstādīšanas fakts;
  8. Bojājumi, kuri radušies dabas katastrofu, zibens trieciena vai ugunsgrēka dēļ;
  9. Garantijas noteikumi neparedz arī mehānismu tīrīšanu. Šāda veida pakalpojumi tiek sniegti pēc klienta pieprasījuma un jāapmaksā atsevišķi.
 5. Garantija uz tekstila audumiem un apdares materiāliem darbojas 6 mēneši no pirkuma brīža.

Ja preces lietošanas laikā precei ir radušās tehniska rakstura problēmas, preces servisa apkalpošana tiks veikta saskaņā ar Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma normām.

Lai izvairītos no pārpratumiem, lūdzam rūpīgi iepazīties ar preces lietošanas pamācību vai instrukciju.