Kontakti 2019-04-02T12:14:33+00:00

REKVIZĪTI

SIA “Just4KIDS”
Reģ Nr.: 40203097543
PVN reģ nr.: LV40203097543
Jur. Adrese: Kundziņsalas 10.līnija 5,
Rīga, LV-1005
Banka: AS “SEB Banka”
Kods: UNLALV2X
Konts: LV89UNLA0055000290467